texter

Documentation

Artiklar
Notiser

Notiser kan vara knappar eller faktarutor i en artikel eller i artikelns högerspalt
Screen_Shot_2016-11-03_at_142447
Ovan visas olika typer av notiser

Screen_Shot_2016-11-03_at_142732
Skapa notis
Klicka på pennan nere till höger för redigeringsläge och sen på notissymbolen i artiklens grå verktygslist.
Klicka på lägg till för att skapa en ny notis
ScreenShot2016-11-03at141013
  1. Typ Notis, Faktaruta, Vanlig eller Knapp. Se exempel ovan till höger
  2. Position Om notiser ska ligga i/vid ett stycke i artikeltexten väljer du position här
  3. Rubrik Ange rubrik för notisen
  4. Text Text för notisen. Se exempel ovan för att se hur text visas i olika typer
  5. Bild Ladda upp en bild eller välj en ikon ur Atlas ikonbibilotek
  6. Länk Om notisen ska vara klickbar anges länk-URL här
  7. Stycke Knyt notisen till ett stycke i artikeltexten. Om inget stycke väljs hamnar notisen i högerspalten bredvid artikeln.
  8. Spara