Online dokumentation
texter

Documentation

Artiklar
Notiser / Knappar

Notiser kan vara knappar eller faktarutor i en artikel eller i artikelns högerspalt
Ovan visas olika typer av notiser

Skapa notis
Klicka på pennan nere till höger för redigeringsläge och sen på notissymbolen i artiklens grå verktygslist.
Klicka på lägg till för att skapa en ny notis
  1. Typ Notis, Faktaruta, Vanlig eller Knapp. Se exempel ovan till höger
  2. Position Om notiser ska ligga i/vid ett stycke i artikeltexten väljer du position här
  3. Rubrik Ange rubrik för notisen
  4. Text Text för notisen. Se exempel ovan för att se hur text visas i olika typer
  5. Bild Ladda upp en bild eller välj en ikon ur Atlas ikonbibilotek
  6. Länk Om notisen ska vara klickbar anges länk-URL här
  7. Stycke Knyt notisen till ett stycke i artikeltexten. Om inget stycke väljs hamnar notisen i högerspalten bredvid artikeln.
  8. Spara