Online dokumentation
categories

Documentation

Artikelkategorier
Artikelkategorier

Med hjälp av kategorier så skapar man artikelsamlingar och artikelflöden. För att kunna ha en nyhetslistning på förstasidan så måste man använda sig av artikelkategorier. Artikelkategorier är nyckeln till att skapa dynamiska artikelflöden i Atlas. Artiklar kan ses på två olika sätt - som statiska eller som dynamiska. Givetvis så skapas all information dynamiskt i Atlas, men en artikel kan vara statisk eller dynamisk i förhållande till navigationen på sidan.
Statiska sidor är sådana som man enkelt kommer åt via sidans navigering (menyn).
Statiska sidor
Artiklar som är länkade från menyn hittas alltid på samma ställe. Man klickar på t ex "Produkter" i menyn och får då läsa artikeln som handlar om produkterna.
En artikel är en databaspost i Atlas, när man läser den artikelposten på hemsidan så kallas det för en "sida". Dock så kan en sida i Atlas vara dynamisk eller statisk i förhållande till navigationen på hemsidan. Med andra ord så kan en artikel vara direkt länkad från menyn vilket gör att den uppfattas som en statisk sida för besökaren. En sådan sida hittar man alltid på samma sätt.
Dynamiska sidor läses i ett flöde, där endast de första syns på förstasidan till exempel, och resten sparas i ett arkiv kopplat till en kategori
Dynamiska sidor
Sidor som är dynamiska är sådana som är del av ett artikelflöde och som man då hittar i form av en i regel kronologiskt ordnad lista, som till exempel en nyhetslistning på förstasidan. I databasen är det ingen som helst skillnad på artiklar som visas som sidor eller som visas som en del av ett artikelflöde.

Ärva egenskaper

En annan fördel med att lägga en artikel i en kategori är att man kan göra globala inställningar för layout, rättigheter och sådant för kategorier, som då ärvs av alla artiklar som är i den kategorin. Det är ett behändigt sätt att se till att artiklar ser konsekventa ut.