Online dokumentation
texter

Documentation

Artiklar
Tabeller och diagram

Atlas artikelmodul erbjuder ett enkelt verktyg för att skapa tabeller och enklare diagram. Klicka på Tabellikonen i verktyglisten. Och fyll i formuläret i popupfönstret.
Indata matas in manuellt eller kopieras in från t ex Excel. Matar man in manuellt så väljer man Komma-separerad text. Kopierar man in från Excel väljer man Tabb-separerad text.
 
  1. Namnge din tabell/diagram
  2. Välj typ. Tabell, graf, stapeldiagram eller pajdiamgram
  3. Välj vilket textstycke du vill koppla tabellen till
  4. Skriv eller klistra in data
  5. Här kan du skriva in en bildtext som visas under tabellen
 
 
Exempel:
Manuell inmatning med kommatecken.
Se resultatet nedan.
Med några enkla indata i formuläret formatterar Atlas en snygg tabell eller ett enkelt diagram.