Online dokumentation
texter

Documentation

Artiklar
Filer

Att lägga upp filer för nedladdning i en artikel fungerar ungefär på samma sätt som bilder och länkar. Klicka på Filverktyget och fyll i uppgifterna i popupformuläret.
Filer kan, precis som bilder och länkar placeras antingen under ett stycke eller i högerspalten.
  1. Ge filen ett namn
  2. Placera filen i texten genom att koppla den till ett stycke, om inget stycke väljs hamnar filen i högerspalten under rubriken "Filer"
  3. Ladda upp filen från din dator
  4. Välj vilken kategori filen ska tillhöra
  5. Välj lösenord om filen ska vara lösenordsskyddad