home

Documentation

Villa

Här anger du den e-postadress som ska aviseras när nya intresseanmälningar skickas in.

Dölj listan

Kryssa i denna om du inte vill visa listan med områden.

Fäll ihop områdeslistan

Har du en lång lista med flera kan du välja denna inställning. Då visas endast grupperna. När man klickar på en grupp fälls områdena i den gruppen ut.

Dölj kontaktfliken

Om ni inte arbetar med kontaktpersoner kan du välja att inte visa den fliken alls.

Visa symbolförklaring

Lägger till en ruta som förtydligar de olika statussymbolerna för de olika faser som områdena är i.

Dölj totalen

Gömmer rubriken med totalt antal anmälningar.