Hoppa direkt till innehåll

Villamotorn

Villamotorn är en modul för att marknadsföra och driva anslutaprocessen gentemot kundgruppen fristående villor.
Villamotorn är till för att villaägaren själv ska kunna göra en anmälan att han är intresserad av en anslutning. Området blir dock inte anslutet förrän det nått upp i en viss nivå, t ex 60 % påskrivna avtal. Anslutningen sker till ett i förväg fastställt pris som varierar beroende på intressegraden.
Klicka på bilderna för att se dem större.
Dela in staden i lagom stora bitar
Varje villaområde är ett objekt i systemet. Oavsett om det inne-håller 50 eller 500 villor. Villamotorn presenterar alla anslutningsbara områden som en lista. Varje objekt i listan har en egen webbsida med information, karta och en anmälningsknapp för intresseanmälan.
Villamotorn gör sitt jobb tack vare tre databaser som samverkar. En för Områden, en för Adresser och en för Anmälningar.
Områdesdatabasen
Områdesdatabasen administrerar du helt själv och lägger upp och namnger de anslutningsbara områdena. Du kan lägga till och ändra områden, men områdesnamnen ska alltid vara exakt desamma som i Adressdatabasen.
Adressdatabasen
På webben kan villaägaren göra en Intresseanmälan i sitt område. Han gör det genom att klicka sig fram till sin fastighet via adressen. Anmälan knyts till fastighetsbeteckningen och fastighetsägaren (vilket inte alltid är densamma som den som anmäler).
För att detta ska fungera krävs en databas med alla dessa uppgifter. Användaren tillhandahåller en datalista med alla ingående fält.
Anmälningar
Anmälningsdatabasen är helt självgående. Den fylls på i och med att villaägare skickar in Intresseanmälan via webben. Varje dag skickas ett mail till valfri mottagare med alla som anmält sig. På webben visas hur många procent som anmält sig. Admin kan också se vilka som anmält sig i Data-fliken på respektive område.
Att arbeta med Handlingsplanen i praktiken
Alla villaområden som läggs upp i Områdesdatabasen läggs automatiskt i den första fasen som normalt är Intressefasen. Eftersom det är frågan om självanmälningar så har inte den fasen något publikt tidsintervall utan målsättningen är att nå upp i t ex 60% anmälnings- eller avtalsgrad innan området flyttas till nästa fas.
Men även Intressefasen innehåller aktiviteter, t ex utskick av information, avtal och informatiosträffar. Alla aktiviteter som defini-erats i Handlingsplanen kan nu delas ut och drivas per område.