Masterfilen

Adressfilen som ska skickas upp till Adressdatabasen i Villamotorn får inte innehålla några felaktigheter. Den ska helt överensstämma med de villaområden som definierats i Områdesdatabasen. Adressdatabasen, Områdesdatabasen och Anmälningsdatabasen arbetar tillsammans i Villamotorn.
villadata
Adressdatabasen
På webben kan villaägaren göra en Intresseanmälan i sitt område. Han gör det genom att klicka sig fram till sin fastighet via adressen. Anmälan knyts till fastighetsbeteckningen och fastighetsägaren (vilket inte alltid är densamma som den som anmäler).
För att detta ska fungera krävs en databas med alla dessa uppgifter. Användaren tillhandahåller en datalista med alla ingående fält enligt nedanstående ordning:
Image
Fält och fältordning i adressdatabasen
1. Område
2. Underområde
3. Fastighet
4. Gatunamn
5. Gatunummer
6. Ortsnamn
7. Namn
8. Bostadsadress
9. Postnummer
10. Postadress
villaadress
Klicka för att förstora
Masterfilen
För att det inte ska bli fel i databasen har du alltid den s k Masterfilen. När databasen ska uppdateras laddar du upp hela datalistan. Adressdatabasen töms och ersätts med den nya.
Därför kan du inte ladda upp tillägg eller bara förändringar, utan du måste ladda upp hela listan varje gång.
Ladda upp masterfilen
När du fått fram en Excelfil enligt ovan exporterar du den till en tab-separerad textfil. Kryssa i Ignorera första raden (tabellhuvudet). Första gången kan du maila filen till för att testa att den är korrekt.
När filen är korrekt kan du själv ladda upp och uppdatera databasen från din Masterfil.
Gå till Admin -> Villa och klicka på Importera under högermenyn Länkar.
 
villaimport