Hoppa direkt till innehåll

Kontaktpersoner och ambassadörer

Många stadsnät väljer att arbeta via ambassadörer eller kontaktpersoner i de olika villaområdena, vilket kan vara mycket effektivt. Webben har stöd för detta och erbjuder kontaktpersonerna ytterligare information om sitt område samt tillgång till forum och erfarenhetsutbyte.
För att jobba via kontaktperoner/ambassadörer bör du göra följande:
1. Skapa en användargrupp för kontaktpersoner (Atlas Admin -> Grupper)
2. Skapa ett nytt projektrum för kontaktpersoner (Atlas Admin -> Projekt), sätt den nya gruppen du skapade för kontaktpersonerna som accessgrupp.
För att skapa och lägga till kontaktpersoner gör du så här:
1. Registrera kontaktpersoner. Be intresserade kontaktpersoner att registrera sig på webben via denna länken (webbaddres)..../member/join, eller registrera dem själv från projektrummet som skickar ut inloggningsuppgifterna till dem.
2. Koppla kontaktpersonen till villaområdet. Gå till det villaområde för vilket personen ska vara kontaktperson och klicka på fliken Kontaktpersoner. Klicka på länken "Lägg till kontaktperson" och sök fram kontaktpersonens namn. Välj det projektrum du skapade i popupmenyn och klicka på Skicka.
I Projektrummet kan kontaktpersonerna hämta information och material du lägger upp samt diskturera med varandra i forumet.