Exportera anslutna till MdB

export
Ett önskemål på Användarträffen var möjligheten att exportera adresser från Anslutamotorn i en fil som följer Marknadsdatabasens specifikation. Tanken var att när man bearbetat ett område i Anslutamotorn som blivit anslutet så skulle man enkelt kunna ta ut ett underlag för Marknadsdatabasen och sedan fylla i data i de kolumner som Anslutamotorn inte har information om.
Så via AdminAnslutamotornOBJEKTVerktyg så finns där nu en ny länk som heter "Exportera i MDB format", vilket laddar ned en fil som följer Marknadsdatabasens specifikation och med data från adressdatabasen och anmälningsdatabasen i Anslutamotorn för det objekt ni är inne på.
I filen finns enbart de adresser som har en anmälan med status uppkopplad.