Oanvända artiklar

Ibland så kan man hitta att Google länkar till en artikel på webben som man inte längre använder. Det uppstår då lite förvirring kring vad en "sida" och en "artikel" är i systemet och i många fall tror man att eftersom man har tagit bort menyn som pekade på sidan så borde ju sidan inte längre finnas, eller hur?
texter
Men det är inte så enkelt. Systemet tar aldrig automatiskt bort innehåll, och när ni har en meny som pekar på "Kontakta oss" och sedan ändrar den eller tar bort den så betyder det inte att den artikeln som fanns på den sökvägen försvinner. Det är dock bra att den inte försvinner, för det kan ju vara så att admin inte vill att allt arbete nedlagt på "Kontakta oss" ska slängas bort bara för att det för tillfället inte är någon meny som pekar på den.
Men det kan också leda till att efter en stund så kan det finnas artiklar som liksom ligger och "skvalpar" i systemet som ni faktiskt inte längre anser aktuella. Och i vissa fall kan det leda till problem om Google länkar till gammal prisinformation, kontaktinformation eller liknande.
Men i stället för att bygga in någon form av varning/kontroll så fort ni ändrar i någon modul så har vi skapat en översiktssida över artiklar som systemet inte kan hitta en länk till.

Vad är en länk?

Ja, ett problem med att skapa en sådan här översiktssida är ju att försöka hitta alla "länkar" till en artikel. Men artiklar kan användas på väldigt många sätt. Till exempel kan man välja en artikel som ska visas i samband med en kalenderpost, eller en artikel som ska visas i samband med en Fokuskampanj i Anslutamotorn. Eller så skriver man en länk till en artikel i FAQ'n, eller väljer en tack-artikel för när en besökare skickar in ett formulär.
Screenshot_2017-09-12_122636
Så scriptet går igenom alla databaserna och söker efter artikel-id, artikel-länkar och allt som kan höra ihop med en artikel. Sedan visar den en lista över alla artiklar som inte hittades via den här sökningen.
alert

Var försiktig!

Men använd detta med gott omdöme, beroende på hur omfångsrik din webb är eller hur länge innehåll har vuxit och förändrats så kan det här funktionen missa vissa artiklar och rapportera dem som "oanvända" när dom faktiskt är använda. Se det som en lista med förslag på artiklar som förmodligen är oanvända. Tänk också på att den här listan även kommer visa artiklar som ni skapat men ännu inte publicerat eller länkat till, artiklar ni eventuellt fortfarande jobbar med innan dom är klara.
När du känner dig säker så kan du kryssa för de artiklar som du vet inte längre används och sedan välja att antingen avpublicera (då blir dom nedtonade i listan) eller ta bort dem helt och hållet.
comment

Feedback

Om ni märker att er lista visar artiklar som faktiskt används så hör av er i supporten så ska vi se över algoritmen för att hitta artiklar så vi inte får för många felaktiga listningar.