premisesType i MdB2

En förändring som har efterfrågats av Stadsnäten är att premisesType är för begränsad jämfört med gamla "type" i Marknadsdatabasen och att det finns ett faktiskt behov av att särskilja mellan hyreslägenhet och bostadsrätt samt mellan fristående villa och villa i samfällighet.
specifikationen är uppdaterad, samt att det nu framgår i dokumentationen: documentation MdB2-specifikation vad som gäller för värden.

De giltiga värdena för fältet premisesType är som följer:

RESIDENTIAL_HOUSEFristående villa
COUNTRYSIDELandsbygd
RESIDENTIAL_ASSOCIATIONSamfällighet
RENTAL_APARTMENTHyreslägenhet
APARTMENT_ASSOCIATIONBostadsrättslägenhet
OTHERÖvriga typer som inte täcks in av ovan
COMMERCIALFöretagsadress

Återställ!

Detta betyder att det data ni har skjutit in i databasen har felaktig premisesType, så ni bör ändra i ert grunddata/API och importera ert marknadsdata igen och tömma databasen samtidigt för att se till att ert data är korrekt.