Systemlog

En efterfrågad funktion i Atlas är en loggfunktion för olika typer av händelser som sker i systemet, vilket nu finns tillgänglig
På Admins förstasida så finns det en "logg"-knapp i högra hörnet
Stadsnatsfabriken_DEMO__Atlas_CMS
Där ser ni de senaste sex månadernas händelser, saker som användare om återställt sitt lösenord, användare som uppdaterad Marknadsdatabasen 2, leverantörer som laddat ned adresser och så vidare. Alla rader är markerade med vilken modul (om någon) som informationen hör till
Stadsnatsfabriken_DEMO__Atlas_CMS_1
Likadant inne i Admin för en modul så ser ni under funktioner en länk till en systemlog för den modulen.
Stadsnatsfabriken_DEMO__Funktioner
Visningen är densamma men här visas bara de inlägg i loggen som är relevanta för den modulen
Stadsnatsfabriken_DEMO__Anvandare
I Marknadsdatabasen ser ni till exempel när en tjänsteleverantör senast laddade ned era adresser, både via manuellt och via API.
Stadsnatsfabriken_DEMO__Marknadsdatabas