Uppdaterad kontaktmodul

Vi har designat om kontaktmodulen i Atlas för att få en mer balanserad sida, speciellt för företag med många kontaktpersoner.
contacts