Admin 2.0 lansering

ical
Månaden den 27 februari så kommer Admin 2.0 att lanseras. Fram tills dess kan ni fortfarande testköra den via beta-funktionen.
Efter den 27 februari så kommer det under en period finnas en möjlighet att återgå till gamla Admingränssnittet temporärt om det skulle vara någon funktion som saknas eller inte fungerar som innan. Om ni skulle hitta något sådant så måste ni skapa ett supportärende så att vi kan kontrollera detta och fixa, eftersom möjligheten att återgå till gamla Admin kommer försvinna

Snabbgenomgång

Här är en snabbgenomgång vad som skiljer nya och gamla admin

Förstasidan

Det första är att navigeringen i admin är alltid med i alla vyer. På förstasidanså ser du en sammanställning av nyheter från Atlas Update och annan information som rör dig
Admin20001

Modulsida

Inuti en modul så är sidan uppdelad i sökväg, modulens namn, modulens navigering vilket kan skilja sig något från modul till modul och sedan den välkända listan över modulens innehåll.
Admin20002

Publika länkar

Om modulen har en publik vy av sina poster så finns det en allmän länk för modulen så man kan komma till förstasidan av modulen på hemsidan. Men det finns också publika länkar för varje post där det är relevant
Admin20005

Redigera post

När man redigerar en post (t.ex en artikel, användare, enkät etc) så syns det i sökvägen vart man är, samt att huvudet behåller information om vilken modul man är i. Undernavigeringen är nu relevant för den posten, och det som förut kallades "länkar" och låg i högerspalten ligger nu under "Funktioner" för posten
Admin20003

Specialsida för post

I vissa moduler, som till exempel modulen för mailinglistor, så är det inte logiskt att klicka på en post i modullistan och komma till ett formulär för att redigera den posten, utan i första hand vill man komma åt prenumerationslistan till exempel.
Admin20004

Batchredigerare

En efterfrågad funktion har varit batch-redigering, det vill säga att man i en modul ska kunna redigera flera poster samtidigt. Det kommer som en global funktion i nästa version. Du kan i vyn där du listar poster klicka i fler av dem och välja att redigera dem. Då kommer du till ett val där du klickar i vilka fält det är du vill redigera, och nästa sida så får du ett formulär med enbart dom fälten.
Admin20006
Notera dock att en sådan här funktion ska användas sparsamt. Det finns vissa fält (som till exempel "position" för artiklar) som inte ska ha samma värde för flera poster. Mer information om detta kommer komma i dokumentationen

Andra nyheter

Vi kommer lansera en hel del nyheter i och med den här uppdateringen, speciellt för vissa moduler som kommer få ny funktionalitet och nytt utseende. Här är ett kort utdrag på en del av nyheterna:

Anslutamotorn

I nya admin så kommer all information som endast admins ska se (adresser, anmälningar, att göra, statistik etc) endast kunna nås via admingränssnittet och inte via objektets publika sida. Möjligheten att "se sidan som en besökare" kommer inte längre behövas eftersom den publika sidan alltid visas som för besökare.
Screenshot2017-02-15102143

Tjänsteguiden

I nya admin för tjänsteguiden ersätts den lite bökiga listan med en ny sökfunktion för att lista tjänster som inte är aktiva, från en speciell tjänsteleverantör och liknande.
Screenshot2017-02-15102130

Backup

Backup-funktionen är uppdaterad och utöver möjligheten att återställa en post från backup:en så finns nu möjligheten att återställa enbart vissa värden. Som om man vid en uppdatering ändrade rubrik och datum på en artikel men inte vill återställe båda dom värdena när man går tillbaka till backuppen så kan man välja att enbart återställa ett av dem
Screenshot2017-02-15102752