Hoppa direkt till innehåll

Cookieinformation i Atlas

I lagen om elektronisk kommunikation i kapitel 6, paragraf 18 så står det så här:
Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt
Givetvis går detta att tolka lite olika, men den hårdaste tolkningen är helt klart att cookies får inte lagras på besökarens dator utan samtycke. Det vill säga att det räcker inte med att säga att "i och med att du surfar på den här sidan så samtycker du" och så vidare. GDPR-reglerna säger samma sak, att samtycke måste anges specifikt.
Dock så är detta inget som de allra flesta sidor inte följer. Den enda sidan vi har hittat som följer detta är Post- och Telestyrelsen.
Men som sagt, det är en tolkningsfråga - kanske kan vi anse att våra webbar är något som besökaren "uttryckligen begärt" att få använda?
Oavsett tolkning så inför vi från och med en ny inställning för er Atlas CMS-webb som vi kallar för "Cookienivå". Under Atlas CMSInställningarSidan så ser ni längst ned två nya fält, Cookienivå och Cookielänk.
Standardinställningen är "Ingen information", och de två nya valen är "Visa cookie-infromation till besökare" samt "Sätt inte cookies utan samtycke".

Visa cookie-information till besökare

Med den här inställnigen vald så kommer det på de sidor där vi sätter cookies komma upp en liten informationsruta om att sidan använder cookies. Där finns en "Mer information"-länk som går till en sida med en standardtext om cookies som ni kan redigera (eller länkar till det ni valt som cookie-länk), samt en "Jag förstår"-knapp som gömmer den här rutan.

Sätt inte cookies utan samtycke

Den här är lite aggressivare, om ni väljer den här, så sätter vi ingen cookie utan att besökaren har godkänt det. Notera dock att för de sidor som använder cookies så måste vi stoppa helt och visa den här informationen, som PTS gör. Du kan inte använda sidan alls förrän du har godkänt.
Till skillnad från PTS så visar vi inte detta på sidor som inte sätter cookies, så startsidan och Cookie information-sidan kan visas utan problem (ironiskt att informationen om cookies som PTS länkar till i sin motsvarande blänkare inte kan läsas utan att man godkänt cookies).

Valet är ert

Vi ville inte bestämma åt er vilken nivå ni ska ligga på, utan ni får själva välja hur pass noga ni ville följa lagen. I slutändan är det ju inte de cookies som sätts av Atlas som lagen ämnar att reglera, utan snarare cookies som används för att spåra och identifiera en användare på flera olika webbar.

Men gör ett val!

Just nu är standardinställningen att ingen information alls visas, ni måste gå in och välja något av valen om ni vill informera besökarna!

Google Analytics

Om ni använder Google Analytics så måste ni enligt GDPR ge besökaren möjligheten att inte acceptera cookies, om ni däremot använder vårt inbyggda analysverktyg så krävs inte det: documentation Inbyggt analysverktyg