Online dokumentation
  • 1: Hur exporterar jag data?


    Vissa moduler i Atlas har relaterade databaser och måste exporteras med specialscript, men för alla andra moduler så har du Exportmöjlighet till både tabbseparerad text (lätt att öppna i Excel) samt XML-format. Inne i modulen så har du Export-möjligheterna under Länkarna.
#inlineditbutton