Online dokumentation
Omdirigering

replace
Vi får ibland förfrågningar i supporten om "snyggare URL:er" till vissa funktioner. Som de flesta vet kan man sätta en så kallad "position" på en artikel som ger sökvägen "/pages/position", men många av er har sidor som FAQ, Enkätmodulen eller kontaktmodulen som har speciella sökvägar i Atlas.
När det gäller vissa sådana funktioner så vill man gå ut med en snyggare url än "/quiz/quiz.php?id=12" till exempel, så nu finns det en "Omdirigeringsmodul" där ni kan skriva in en sökväg (som till exempel "/kundenkät") och sedan ett mål som ovan till exempel. Då kommer besökaren som skriver in, eller klickar på en länk i ett utskick, att skickas vidare till rätt sökväg ändå.
Notera att detta ersätter den "snygga" URL:en i adressfältet, det är enbart för omdirigering, inte för att ersätta sökvägen.

Skapa omdirigering

ScreenShot2016-11-15at105827
  1. Källa Sökvägen du vill att en besökare ska kunna skriva in på er sida, utelämna domännamnet, skriver "/kontakt" i stället för "http://www.exempel.com/kontakt" (Tänk på att vissa funktioner på sidan, som till exempel artikelmodulen, har en "position" som läses ut först, det vill säga om du har en omdirigering på "/kontakt" men även en artikel med position "kontakt" så kommer den artikeln visas och ingen omdirigering kommer ske)
  2. Mål Det här är sidan man kommer vidarebefodras till när man har angivit källan som sökväg på er sida, adressen i webbläsaren kommer bytas ut till denna. Om det är en lokal sida så utelämnas domännamnet, alltså "/atlas/faq" i stället för "http://www.exempel.com/atlas/faq"
  3. Aktiv Här klickar du i om omririgeringen ska vara aktiv
  4. Spara
#inlineditbutton