ON-API

2020-11-17
api2
Som många andra Stadsnät och Tjänsteleverantörer så är vi med i ON-API-projektet och följer dess utveckling. Stadsnätswebben skiljer sig som implementatör här en del då vi är en knutpunktstjänst och inte en installation i ett specifikt Stadsnät, så vår implementation av ON-API blir ju därför annorlunda.
I version 1.0 så stöder vi "accesses"-API:et, det vill säga ett API för att hämta data ur Marknadsdatabasen. Det är värt att nämna här att Marknadsdatabasen följer SSNF's standard medan ON-API är byggt på ComHem's PI-API som i sin tur låg till grund för SSNF's standard. Men det har gjorts förändringar och anpassningar i alla dessa led, så datat är inte identiskt. För de Stadsnät som vill annonsera till Tjänsteleverantörer så måste det klargöras att den här versionen följer SSNF-standarden, med MdB-tillägg.
Information om API:et finns här: api Marknadsdatabasen: ON-API och även hur man kommer åt er data via coId-värdet för ert nät. Så varje endpoint i API:et blir annorlunda beroende på vilket nät man vill få ut data från.
Vi kommer titta på att implementera övriga delar av API:et, som till exempel orders men även titta mer på nästa version av API:et, 2.5, där man via ON-API ska kunna skicka så kallade "leads" till Tjänsteleverantörer, vilket egentligen är ett sätt att skicka en beställning från slutkund till TL via KO's webbtjänst, med andra ord Tjänsteguiden. Vi var delaktiga i ett arbetsmöte för den specifikationen där det diskuterades om hur data ska föras över från till exempel Tjänsteguiden till TL på ett enhetligt vis.
0 Kommentarer
Kommenterar som gäst
#inlineditbutton