Snabbenkät: Personuppgifter i Beställningsloggen

2020-09-18
I Tjänsteguidens beställningslogg Atlas CMSTjänsteguidenBeställningar så kan stadsnäten se de beställningar som kommit in via Tjänsteguiden. I standardutförandet så ser Stadsnätet inga personuppgifter här, däremot kan dom se vilken adress det berör och eventuellt meddelande från slutkunden, som kan innehålla personuppgifter ("jag är personlig assistent åt Gerd Persson, beställer på hennes personnummer XXXX" till exempel). Så vi har nu tagit bort så Stadsnätet inte kan se eventuellt meddelande från slutkund.
profile
Men det förde oss till funderingen, behöver Stadsnätet ens se vilket uttag eller adress beställningen berör? Det är ju givetvis en personuppgift, men vi har behållit den synlig eftersom det är data som kommer från er Marknadsdatabas, men att det uttaget och den adressen gjort en beställning på en specifik tjänst är ju en personuppgiftskoppling som Stadsnätet kanske inte behöver veta om.
Men då vi inte har användarträffar på samma sätt längre så har vi lite svårt för att nå ut med en generell fråga, så nu försöker vi med detta via Atlas Update, så detta är en omröstning! Var god och rösta på det alternativ som passar er bäst:
Ska accessID och adress visas?
När ett Stadsnät ser på en beställning från Tjänsteguiden, behöver ni då se vilket accessID och adress som beställningen gäller
14 har röstat: Fibra (1), Bredband Östra Skaraborg (1), ServaNet (1), Borlänge Stadsnät (1), Fiberstaden (1), Openbit (2), Falu Stadsnät (1), Sollefteå Stadsnät (1), Sundbybergs Stadsnät (1), Mark Kraftvärme (1), Openbit Byalag (1), SplitVision Borås Stadsnät (1) och Övik Energi Fibernät (1)

Corona-anpassningar för Användarträffar

När vi ändå håller på kan vi ju samtidigt fråga om ni tycker det här med omröstningar är en bra idé. Även om vi hade användarträffar så var det ju bara högst två gånger per år, en del frågor och funderingar är ju inget som kan vänta till en sådan träff, eller kanske ens är stort nog att ta upp där
Är röstningar via Atlas Update en bra idé?
Vi har ibland skickat ut enkäter men dom är mer en separat fråga med ett bredare urval, vad tycker ni om att en Atlas Update kan ha en fråga som denna med röstningar får att vi ska få feedback på frågor och funderingar?
13 har röstat: Bredband Östra Skaraborg (1), Norrtälje Energi (1), ServaNet (1), Borlänge Stadsnät (1), Fiberstaden (1), Openbit (2), Sollefteå Stadsnät (1), Sundbybergs Stadsnät (1), Mark Kraftvärme (1), Openbit Byalag (1), SplitVision Borås Stadsnät (1) och Övik Energi Fibernät (1)
0 Kommentarer
Kommenterar som gäst
#inlineditbutton