Hoppa direkt till innehåll
reply

Documentation

Forum

Datum

Med datumet styr du sorteringen av toppforumen på foruments förstasida.

Medlem

Här avgör du om just den här tråden ska kräva medlemsaccess eller inte. Sidan har en grundkonfiguration som du alltså med hjälp av detta kan frångå, till exempel om du vill ha ett öppet forum (som inte kräver medlemsskap) när sidan i övrigt har slutna forum.

Tillgång

Besökaren måste vara i av dessa grupper:

Här kryssar du i de grupper som ska ha access till forumet. Om du inte kryssar i något så behöver man inte vara med i någon grupp för att få tillgång till forumet.

Sluten

Här avgör du om forumet ska vara slutet (alltså, inte ens kunna läsa) om man inte är medlem eller inte ingår i access-gruppen.

Detta ignoreras om du inte kryssat i att man måste vara medlem eller fyllt i access-nyckelord.

Endast admins kan skapa trådar

Om man vill ha ett minimalt forum där man bestämmer vad besökarna får prata om så är detta ett bra val, för då får enbart de som har rättighet till forummodulen rätt att skapa nya trådar (ämnen) i det aktuella toppforumet