Hoppa direkt till innehåll
compass

Documentation

Tjänsteguiden

Inkludera serviceavgift i priset

Här anger ni om serviceavgiften skall inkluderas i månadspriset för tjänst

Ärv inte tjänster från modersajt

Standardfunktionen är att dottersajter (till exempel om det offentliga bostadsbolaget har en undersite) ärver tjänsterna från modersidan, men här kan man ställa in så det inte sker. I Tjänstekanonen så ser TL vilka sidor som ärver och inte.

Dölj "Kan jag få den här tjänsten"

Här kan du avaktivera funktionen som låter kunden söka på sin adress för att se om han eller hon kan få en viss tjänst (gäller Internet, tv och telefoni).

Lokala texter

Text för serviceavgift

Den text du skriver in kommer att läggas som en förklaring i alla tjänstebeskrivningar som är berörda av nätavgifter. Din text ersätter standardtexten, som är:

"Har du inte redan en aktiverad stadsnätsport tillkommer en månatlig nätavgift. Nätavgiften tas inte ut för varje tjänst utan endast en gång per aktiverad port."

Namn på serviceavgift

Här kan ni ange egen benämning på serviceavgift i Tjänsteguidens systemtexter.

Namn på CPE

Här kan ni ange alternativ benämning på CPE, i de fall CPE förekommer i Tjänsteguidens systemtexter ersätts detta med er angivna benämning.

Namn på offentligt bostadsföretag

Här kan du skriva in namnet på det lokala bostadsföretaget om de har särskilda villkor och ingår i avgiftsredovisningen.

Namn på accessID

Här kan ni ange vilket ord ni använder för att hänvisa till ett accessId, som till exempel "uttags-ID"

Namn på outlet

Här kan ni ange vad ni kallar ett outlet i ert nät, till exempel "uttag" eller "port"

API-information

Bounce URL

Det här är adressen till en resurs i ert nät dit vi skickar kunden för identifiering

API URL

är den adress med vilken vårt API kommunicerar med API Servern i stadsnätet.

API user

Vilken API-användare som ska användas för kommunikation via API:et

Aktivera mina sidor

skapar möjlighet för en stadsnätsansluten kund att, efter beställningen, registera Mina SIdor i Tjänsteguiden där vi sparar kundens data.

Medlemsgrupp för kunder

Lägg till nya användare för Mina Sidor i den här användargruppen

Välkomsttext

Stadsnätets introduktionstext till kunden som nyss registrerat Mina Sidor.

Internetinställningar

Hastighetsområden

Mellan startar vid
Hög startar vid
I Tjänsteväljaren kan kunden välja hastighetsspann Låg, mellan och hög. Här avgör du vad dom spannen är.

Beställningar

Ordertext

I standardmailet till kunden finns denna text default:

Svara inte på detta brev

Bekräftelse

Din beställning har nu skickats till de tjänsteleverantörer du valt. Om du har några frågor rörande tjänsterna eller leveranser, vänligen kontakta tjänsteleverantören för mer information.

(plats för lokal information från stadsnätet om ev uppkopplingstid etc)

Epost för kopia på beställningar

Skriv in epostadress om ni vill ha en kopia på gjorda beställningar

Avsändar-epost för beställningar

Default skickas alla orderbekräftelser till kund med följande avsändare
noreply(at)stadsnatsportalen.se, för att undvika att kunder svarar på ordermailet. I bekräftelsen ber vi dem kontakta respektive leverantör ang leveransen.
Om ni vill ha en egen avsändaradress på ordermail till kund kan den skrivas in här.

Endast verifierade adresser kan beställa

Med den här vald så kan slutkund bara lägga in en tjänst i kundvagnen om dom först anger sin adress, som kontrolleras mot Marknadsdatabasen

Ovanstående gäller även företagstjänster

Precis som ovan, men inkluderar även företagsadresser (Företag och Fastighet)

Visa endast tjänster besökaren kan få

Om ni har sökmodulen aktiverad på förstasidan så kan besökaren söka på sin adress och sedan visas bara tjänster som denne kan få (OBS, denna kontroll sker enbart via Marknadsdatabasen, inte via eventuellt API)

Text om personuppgifter

Skriv den text som visas gentemot besökaren angående personuppgifter i samband med beställning. Standardtext är som följer:

I Tjänsteguidens varukorg skickas adress- och persondata på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Detta för att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag. Stadsnätet kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge du är ansluten.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år på begäran få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Stadsnätet är också skyldiga att på begäran rätta dina registrerade uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Åtkomst till personuppgifter

Detta avgör om ni kan komma åt och se persondata på de beställningar som har gjorts via Tjänsteguiden

Förstasida

Annonser måste godkännas innan dom visas

Klicka i kryssrutan Annonser måste godkännas innan dom visas under fliken Förstasida om ni vill manuellt godkänna annonser. Klickar ni inte i rutan godkänns annonser automatiskt