Online dokumentation
compass

Documentation

Tjänsteguiden

Namn

Här kan admin lägga till ett namn till tjänsten. Det här namnet ersätter inte det befintliga namnet, utan läggs till efter befintligt namn.

Så om tjänsteleverantören har skapat en tjänst som heter "Driftsupport" och ni har skriver "endast för PC-kunder" så kommer namnet som visas i listorna vara "Driftsupport endast för PC-kunder".

Lokal information

Här kan du skriva in en text om tjänsten som bara visas i din Tjänsteguide.

Aktiv

Om rutan är ikryssad så visas tjänsten i din Tjänsteguide.

Val

Om "Kontrollera inte adress i MdB" är ikryssad så kan vem som helst beställa den här tjänsten oavsett adress

Service uid

Här skriver du in den kod som den här tjänsten från den här tjänsteleverantören har i det lokala nätet. Det måste vara en unik kod för att kunna identifiera tjänsten när Tjänsteguiden kommunicerar med era lokala system.

Detta används för direktaktivering av tjänsterna, då Tjänsteguiden måste kunna anropa lokala system tillsammans med ett uttags-id för att aktivera en specifik tjänst.

Det kan också användas tillsammans med documentation Export-API för att mata ut information om alla tjänsterna, där det lokala ID:et skickas med.
#inlineditbutton