Hoppa direkt till innehåll
connect

Documentation

Anslutamotorn
Nyheter
 • Ansluten-info uppdaterad
  2021-04-19
  Ansluten-info uppdaterad
  När man söker på sin adress i Anslutamotorn och adressen finns i marknadsdatabasen så ser slutkund numera både maxhastighet på uppkopplingen (portCapacity) och på sin kundutrusting (cpeCapacity)
 • Välj symboler i Anslutamotorn
  2020-10-16
  Vi har fått en del frågor om att antingen ta tillbaka de gamla symbolerna eller möjlighet att välja egna symboler, så vi slår två flugor i en smäll i stället. Numera finns det en inställn...
 • Symboler i Anslutamotorn
  2020-10-13
  I enlighet med webbtillgänglighetslagen så har vi gjort en uppdatering på symbolerna i anslutamotorn nu. WCAG säger att man ska inte symbolisera något med enbart färg och även om det ser lit...
 • Text vid ingen träff på adressökning
  2019-10-02
  När kund söker på en adress som inte finns i databasen visas standardtexten: "Inga träffar. Tyvärr så hittade vi inga träffar på din sökning". Den texten är nu möjlig att byta ut genom...
 • Exkludera nyckelord ur tröskelvärde
  2019-09-27
  Nu är det möjligt undanta specifika adresser ur tröskelvärdet på ett område. Det kan t.ex. handla om fritidsbostäder som inte ska räknas med bland de anmälningar som avgör när ett område kan anslutas.
 • Batchredigering av adresser
  2018-09-10
  Nu finns möjligheten att redigera flera adresser samtidigt i områdessidans adressvy. T.ex. för att lägga till ett nyckelord eller pris
 • Stänga av beställningsfunktion per adress
  2018-02-09
  En del kunder har uttryckt önskemål om att kunna ta bort beställningsmöjligheten för vissa adresser. Det kan handla om en enstaka företagsadress eller ett flerfamiljshus som ska ha offert ist...
 • Rensning postnummer
  2017-08-11
  Rensning postnummer
  En fix för att hantera postnummer med mellanslag i dem
 • Småförändringar i Anslutmotorns admin
  2017-02-28
  Småförändringar i Anslutmotorns admin
  - Förstasidan i admin för ett objekt är nu adresslistan, inte Redigera-fliken
  - Det finns nu en kart-flik som alltid visar automatisk karta oavsett kartval för den publika sidan
 • Statistik i adressfliken
  2017-02-28
  Statistik i adressfliken
  Lade till kort statisik för objektet även på adressfliken så man enklare kan se hur redigeringar av adress/anmälningar påverkar statistiken
 • connect
  2017-01-13
  UI för script
  UI för script för att flytta adresser och anmälningar enligt uppladdad fil
 • Dölja status på kartan
  2017-01-12
  Efter önskemål har vi lagt till ett nytt val i Anslutamotorns kartinställningar. Det gäller den automatiska kartan där det nu finns möjlighet att inte visa några statusfärger på "kartplupp...
 • Förändring utseende av tröskelvärde
  2016-09-05
  Förändring utseende av tröskelvärde
  I stället för att stapeln visar "0% 34 av 56 50%" som är lite förbryllande så visar nu stapeln enbart "34 av 56" som text under
 • Nyckelord i objektexport
  2016-06-08
  Nyckelord i objektexport
  Numera följer det med en kolumn med eventuella nyckelord i objektexporten
 • Script för flytt av adresser och anmälningar
  2015-11-23
  Script för flytt av adresser och anmälningar
  Ett script som med hjälp av en input-fil flyttade angivna adresser till nya områden samt de anmälningar som hörde till
 • Anmälningslog
  2015-09-16
  Anmälningslog
  I och med lanseringen av beställningar och BankID så har anmälningsloggen uppdateras. Den visar nu med en ikon om en beställning har godkänt ett avtal eller signerat med BankID, samt att sökfunktionen möjliggör selektering på dessa. Det finns också en snabblänk till anmälningsloggen från varje objekts anmälningslista som gör en sökning på det objekts anmälningar.

  Det finns nu även en transaktionslogg för BankID, som är en knapp från anmälningsloggen, som är en lista över alla BankID-transaktioner som gjorts, komplett med signaturer, tid och IP, den är även nedladdningsbar för arkivering
 • Filtrering karta
  2015-09-11
  Filtrering karta
  Funktion för att filtrera kartbilden per nyckelord, både på objektets sida och via en Livelink-funktion.
 • Projektrum per område
  2015-06-02
  Du kan nu välja projektrum per område, klicka på Redigeranamn och välj projektrum i fältet Projekt. Du kan alltså skapa ett projektrum för ett specifikt område där du sen kan lägga upp "a...
 • Statistik på områdessidan
  2015-05-25
  Nu finns en ny flik; "Statistik" på anslutamotorns områdessidor. Här visas, utöver status, även statistik för understatus och nyckelord.
 • Skapa rapport av föräldralösa
  2015-04-27
  Nu finns en funktion för att hitta och rapportera föräldralösa anmälningar i hela databasen.
 • Redigering av geokoder
  2015-04-27
  Nu finns möjligheten att manuellt redigera geokoder som ger felaktig placering av kartans markörer.
 • Nyhet i anslutamotorn
  2015-04-20
  Anslutamotorns förstasida får nu en karta med alla områden representerade. Admin- och besökarskapade områden har olika markörer för att lätt kunna särskiljas.
 • Autocenterering av karta
  2015-02-26
  Autocenterering av karta
  Tidigare har centreringen och zoom-nivån räknats ut av vårt script, nu byter vi till en funktion i API:et från Google som gör att kartan centreras och zoomas så att alla markeringar visas
 • Formatterar telefonnummer
  2015-02-26
  Formatterar telefonnummer
  Vid funktionen "Exportera objektdata" inne på ett objekt så formatterar vi nu telefonnumren till ett enhetligt format
 • Autocomplete
  2015-02-23
  Autocomplete
  Nu föreslår sökfunktionen gatunamn baserat på de gator som finns i anslutamotorn och marknadsdatabasen, för att förminska möjligheten att man skriver fel
 • Mottagarlistor
  2014-11-19
  Mottagarlistor
  Nu får man val för att ange mottagarlistor baserat på status när man skickar mail eller sms från ett objekt
 • Hantera E-post i Anslutamotorn
  2014-10-29
  Så här ser hanteringen för e-post ut i Anslutamotorn, inställningarna för modulen ser ut som följer:
 • Emailutskick uppdaterade
  2014-10-29
  Emailutskick uppdaterade
  Nu skickar Anslutamotorn enbart ut mail om man angivit email-adresser i admin för den typ det gäller, enligt tidigare Atlas Update
 • Kommentarer i export
  2014-10-28
  Kommentarer i export
  Nu kommer kommentarer till anmälningar med i exporten av objektdatat
 • Normalisering av adresser
  2014-10-28
  Normalisering av adresser
  När man nu söker på sin adress så normaliserar resultatet namnet på gatan så att "STORGATAN 4" och "Storgatan 4" är samma adress.
 • Ändring på rubrik i anmälan-mail
  2014-10-24
  Ändring på rubrik i anmälan-mail
  Nu innehåller rubriken i mailen både adress och namn på området som anmälan gäller, vilket förenklar översikten i era mailprogram. Rubriken börjar med orden "Ny anmälan:" för er som vill sortera mailen automatiskt
 • Tillåt besökare att skapa objekt
  2014-10-03
  Tillåt besökare att skapa objekt
  Nu finns det en inställning där ni kan stänga av möjligheten för besökare att skapa nya objekt. Då kan ni ha ett "uppsamlingsobjekt" som är valbart där besökare kan skapa adresser
 • Smarta URL:er
  2014-09-19
  Smarta URL:er
  Nu kan man ange en "position" för ett område, som då skapar en smart URL, så är position satt till "Backby" så kommer området ha sökvägen "http://www.vartstadsnat.se/anslut/Backby"
 • Skicka mail till anmälda
  2014-09-19
  Skicka mail till anmälda
  Nu kan man skicka mail till de som anmält sig till ett objekt/område
 • Batch-redigera anmälningar
  2014-09-02
  Ny funktion 2014-09-02, nu kan man redigera status för flera adresser samtidigt i Anslutamotorn
 • Huvudbild för sökruta
  2014-06-15
  Huvudbild för sökruta
  Lade till en medskickad huvudbild för "Är du ansluten?"-rutan på Anslutamotorn
 • Dölj anmälningsknappen
  2014-04-28
  Dölj anmälningsknappen
  Nu kan man, per område, välja att dölja anmälningsknappen om man av någon anledning inte vill ha in fler intresseanmälningar
 • Eniro API uppdaterat
  2014-03-25
  Eniro API uppdaterat
  Eniro har uppdaterat sin API-adress så sökningarna fungerade inte, men det är åtgärdat nu
 • Media i marknadsdatabasen
  2014-03-03
  Media i marknadsdatabasen
  Nu görs sökningar i marknadsdatabasen endast på de adresser som har media satt till TP, Fiber eller Coax
 • Dölj antal adresser
  2013-11-29
  Dölj antal adresser
  Nu döljer anslutamotorn även antal adresser på ett område om man valt att inte visa diagrammet
 • Nya Google Maps-editor
  2013-11-27
  Nya Google Maps-editor
  Google Maps är uppdaterat och i nya Google Maps-editorn så är processen för att komma åt kart-länken lite annorlunda. Dokumentationen är uppdaterad för att visa dessa steg:
 • Importera anmälningar från annat objekt
  2013-10-11
  En ny funktion i Anslutamotorn är att man numera enkelt kan flytta anmälningar mellan objekt. Detta är relevant om man delar upp eller slår ihop objekt (till exempel villaområden) för att få...
 • Information om redan ansluten
  2013-09-20
  Information om redan ansluten
  Nu har funktionen som visar om den sökta adressen redan är ansluten återinförd, men fungerar bara om den unika nyckeln matchar den sökta informationen.
 • Ej grönmarkerat från Anslutamotorn
  2013-09-12
  Ej grönmarkerat från Anslutamotorn
  I sökresultatet i Anslutamotorn så har vi grönmarkerat de adresser som varit markerade som anslutna i anmälningsdatabasen, men nu stänger vi av den funktionen.

  Anledningen är att i och med den unika nycklen så är det mycket mer komplicerat att räkna ut om en adress är ansluten eller inte, dels så är det för att om man vill visa anslutna adresser i den här listan så ska man använda Marknadsdatabasen.
 • Tröskelvärden
  2013-08-19
  Ny funktion i Anslutamotorn, Tröskelvärden
 • Tillåt anmälningar från fastighetsägare
  2013-08-19
  Tillåt anmälningar från fastighetsägare
  Nu kan man i inställningarna för Anslutamotorn ange om man vill tillåta anmälningar från fastighetsägare (knappen nere till höger på förstasidan).
 • Att Göra per adress
  2013-07-23
  Nu kan admin lägga till Att Göra i Anslutamotorn som är kopplad till en specifk unik anslutning (enligt  Unik nyckel) och därmed få störra nogrannhet om vad för uppgifter som hör till ...
 • Automatisk uppdatering av kartdata
  2013-07-23
  Automatisk uppdatering av kartdata
  Nu har vi ändrat på hur och när kartdatat uppdateras. Innan hade vi ett bakgrundsscript som gjorde det en gång i veckan, medan det nu sker en gång om dagen som oftast, och inte förrän någon besöker en kartsida. Så om ett område inte har några besök på en vecka så uppdateras inte kartfilen (XML-datat), men så fort en besökare går in så görs det automatiskt "on demand".

  Dock så uppdateras bara anmälningsstatus, inte adressers position. Så om ni tagit bort eller lagt till adresser i ett område så måste ni fortfarande trycka på "recreate map".
 • Sök på fastighetsbeteckning
  2013-07-23
  Sök på fastighetsbeteckning
  Nu kan besökarna själv välja om dom vill söka på både adress och fastighetsbeteckning
 • Exportera och importera besöksdata
  2013-06-18
  Anmälningsdatabasen i Anslutamotorn innehåller övervägande data från era besökare, medan underlaget, adressdatabasen, är något ni importera själva.
 • Uppdateringar Anslutamotorn
  2013-06-13
  Nu har vi genomfört en serie förändringar i Anslutamotorn som vi går igenom här.
 • Mottagarlistor fixade
  2013-03-12
  Mottagarlistor fixade
  En bugg gjorde att mottagarna inte valdes korrekt för nya anmälningar från fastighetsägare, men det är fixat nu
 • Log på skapande av karta
  2013-03-11
  Log på skapande av karta
  När du klickar på "recreate map" så visas nu en logg på varje adress den försökte skapa en geocode för och om någon misslyckades. Förenklar felsökandet
 • Färger på kartorna fixade
  2013-01-30
  Färger på kartorna fixade
  De automatiska kartorna visade inte rätt färger som följd av att vi räknade ut status lite annorlunda. Nu är det åtgärdat. Kom ihåg att återskapa kartorna manuellt för att spara de nya värdena - och det kan även krävas att du startar om din webbläsare så den läser in XML-filen korrekt
 • Procenttalen räknas ut på samma sätt
  2012-12-05
  Procenttalen räknas ut på samma sätt
  Innan så räknades procenttalen ut olika inne på områdessidan och i listan, men nu använder dom samma funktion för att räkna ut det. De flesta märkte dock inte av den här buggen då den bara uppkom om flera villor hade samma fastighetsbeteckning, något Anslutamotorn alltså inte stöder.
 • Buggfix för ansökningar
  2012-12-04
  Buggfix för ansökningar
  Formuläret för anmälningarna fungerade inte korrekt, men det är åtgärdat nu.

  Buggen ledde till att besökare inte kunde anmäla sig i Anslutamotorn sedan igår kväll. Vi ber givetvis om ursäkt för detta
 • Urpsrung på informationen
  2012-12-03
  Datat i anslutamotorn kan komma från tre olika källor. Från en import via importfunktionen, via admin-gränssnittet eller från en besökare på hemsidan.
 • Söker endast på adress
  2012-10-04
  Söker endast på adress
  Numra söker ansluamotorn enbart på adressen, inte på fastighetsbeteckningen.
 • Återkoppla föräldralösa
  2012-09-18
  Ibland när man jobbar med anslutamotorn så kan man hitta felaktigheter i adressdatat som gör att man måste ändra i adressdatabasen. Tyvärr så kan det leda till att vissa anmälningar förlor...
 • Extern anmälningslänk
  2012-06-11
  Extern anmälningslänk
  Möjligheten att ange en extern formulärlänk för ett område där information om vilken adress man sökt på skickas med efter givna parametrar