Online dokumentation
Understatus

star
Nu kan ni skapa understatus i Ansultamotorn, för att bli tydligare gentemot era besökare. Varje intresseanmälning i databasen får automatiskt status "intresse" som admin sedan kan uppdatera till "Beställd" eller "Uppkopplad".
Nu kan du skapa statuslägen utöver dessa standardord. Det är ett nytt fält i databasen, och en anmälning har alltså sitt vanliga status plus att ni då nu kan lägga till ett extra "understatus". Med hjälp av detta så kan ni alltså ge mer information om vad som händer just nu för specifika anmälningar. Så här funkar det.
StadsnaItsfabrikenDEMO-Admin-Understatus2

Egna statusmarkeringar

När du går in i Anslutamotorns admingränssnitt så har du en ny modul i högerspalten (om modulen lagts till på din sida - lägg upp ett supportärende så lägger vi upp den åt er) som heter "Understatus".
StadsnaItsfabrikenDEMO-Admin-Understatus
Där kan du lägga till alla understatus du vill kunna använda för anmälningar. Du måste ange ett kort namn för statusläget som får högst vara 15 tecken långt. Använd något i stil med "digging" eller "waiting" eller liknande. Sedan anger du ett normalt namn, en beskrivning och eventuellt en bild.
StadsnaItsfabrikenDEMO

Importscript

Importspecifikationen har blivit uppdaterad att ta hänsyn till det här fältet. När du laddar upp anmälningar (nya eller uppdaterade) så finns det nu ett fält som heter "substatus" där du skriver motsvarande kort namn på det understatus som gäller för just den anmälningen. Om du vill sätta ett separat datum för understatus-märkningen så kan du lägga till det värdet i fältet, innan statusmarkeringen och separerat med ett pipe-tecken "|", så här: "2014-01-01 12:00|digging" för att sätta datum för "digging" till kl 12 den första januari. Datumformatet är standard ISO-format som till exempel "2014-01-01" eller "2014-01-01 12:00"
StadsnaItsfabrikenDEMO-Admin-AnmaIlningar
Du kan även använda admingränssnittet för att redigera en anmälning och uppdatera understatus vi den vägen.
StadsnaItsfabrikenDEMO-AnslutTestomraIdetillstadsnaItetiSiljansnaIs3

Kundvy

Kunden kan nu också få information om sitt status (även om ni inte använder understatus) via en ny vy. Om kunden har sökt på en adress så har det tidigare stått om dom redan är uppkopplade i högerspalten, nu finns där en knapp som heter Mer Info.
StadsnaItsfabrikenDEMO-AnslutTestomraIdetillstadsnaItetiSiljansnaIs2
Där ser dom nuvarande "överstatus" och en logg på alla de understatus som skapats via admin eller import.
StadsnaItsfabrikenDEMO-AnslutTestomraIdetillstadsnaItetiSiljansnaIs
Om dom inte sökt på en adress och kommer in på området så finns det under anmälningsknappen en länk för att se status på sin adress, då kommer man till en lista med alla gatunamn, och när dom klickar på ett så får dom välja gatunummer och sen även lokal-id om området har sådan, sedan kommer dom till ovanstående vy över sin status. Man kan, per område, välja att dölja den här knappen om man inte önskar funktionen.
Kom ihåg att lägga upp ett supportärende om ni vill att vi aktiverar den här modulen hos er!
#inlineditbutton