connect

Dokumentation

Anslutamotorn
Kontaktpersoner

ScreenShot2017-08-29at112900

Lägg till kontaktperson

Atlas CMS > Anslutamotorn > Lista > Aktuellt område > Verktyg
eller:
Gå till områdessidan > Klicka på pennan nere i adminlisten för redigeringsläge > Klicka på pennan i grå verktygsfältet Kontakt

  1. Klicka på Lägg till kontaktperson
  2. Fyll i uppgifterna och Skicka
ScreenShot2017-08-29at112506
Kontaktpersonen får automatiskt ett mail med inloggningsuppgifter och kan efter inloggning hämta adresslistor m m på sin områdessida.

Aktiva kontaktpersoner

För stadsnät med aktiva kontaktpersoner rekommenderas att skapa en användargrupp "Kontaktpersoner" i Atlas CMS > Grupper. I den nya gruppen kan du sedan hämta in alla kontaktpersoner via sökfönstret.
Skapa också ett projektrum för Kontaktpersoner.
Gå till projektrummet via url "www.dindomän.se/projects" där du ser alla projektrum du har access till. Öppna projektrummet för kontaktpersoner.
I projektrummet klickar du på Medlemmar och Lägg till medlem. I popupfönstret väljer du Grupper. Som medlemmar i projektrummet skapar du en dynamisk länk till användargruppen Kontaktpersoner.
  1. Klicka på den nya användargruppen efter att du skapat den. Du kan nu söka upp och lägga till alla kontaktpersoner du registrerat. Här finns också en funktion för att skicka ett gruppmail till alla i gruppen.
  2. I projektrummet Kontaktpersoner klickar du på Medlemmar och Lägg till medlem. Välj fliken Grupper och leta fram gruppen Kontaktpersoner. Lägg till den till projektrummet genom att klicka på länkknappen till höger om gruppen (inte plusknappen utan den med en länksymbol). Då blir länken dynamisk nya personer du lägger till i användargruppen får automatiskt access till projektrummet.
grpprj
En informationsruta med kontaktpersonens telefon och epost skapas automatiskt på objektsidan.