Hoppa direkt till innehåll

Anmälan av medlemmar

Ansökan om medlemsskap ska göras via webben, antingen av enskild person eller av en återförsäljare. Dethleffs återförsäljare har ett eget formulär för anmälan av medlem.
I ansökan ifylls uppgifter om fordonet samt en eller två personer som är knutna till fordonet. Medlemsskapet är kopplat till fordonet.
Anmälningsuppgifterna läggs med automatik in i CRM-systemet som innehåller en kategori med fordonsuppgifter och en med personuppgifter som är kopplade till respektive fordon.
Med automatik skapas också inloggningkonto på DCS webb och ett mail med en aktiveringslänk skickas till medlemmen.
Om medlemmen saknar tillgång till Internet och/eller e-postadress läggs medlemmen in av registeransvarig i DCS. Alla medlemmar måste finnas i CRM-systemet eftersom det ersätter alla tidigare listor och system.

Medlemsnummer

Medlemmens medlemsnummer tilldelas manuellt av registeransvarig efter att regitrering har skett, liksom datum för betald medlemsavgift och andra uppgifter.
Klicka på knappen "Redigera" för att fylla i eller redigera informaionen på fordonskortet.

Uppsägning av medlemsskap

Medlemmar som slutar i klubben eller ej betalar medlemsavgiften måste tas bort manuellt ur CRM-systemet samt att deras inloggningskonton på webben raderas från modulen Användare