Nyckelordsartikel ersätter huvudartikel

2018-10-18
I Anslutamotorn finns möjligheten att via nyckelord få ut kompletterande information i anmälningsformuläret till kund beroende på vilken adress kunden sökt på. Nu finns en ny inställning som även låter er ersätta huvudartikeln på områdessidan för specifika adresser.
Här visas en områdessida vars huvudartikel vi vill byta ut för vissa specifika adresser
Screenshot2018-10-18at141609
Gå till Atlas CMS > Anslutamotorn > fliken Inställningar och klicka i Nyckelordsartikel ersätter huvudartikel
Screenshot2018-10-18at141554
Ange nyckelord på aktuella adresser
Screenshot2018-10-18at141223
Ange sedan samma nyckelord på artikeln som ska visas. Kontrollera att artikeln har kategori Anslut ikryssad
Screenshot2018-10-18at141235
Vid sökning på adress med nyckelordet byts topp artikeln ut mot nyckelordsartikeln
Screenshot2018-10-18at141601