Google Maps - API-förändringar

2018-08-30
map
Som några av er har sett så rapporterar kartorna i Anslutamotorn ett felmeddelande just nu, vilket vi har löst.
Anledningen till detta är att Google har ändrat sina prismodeller, så att all användning av API:et kräver att man sätter upp ett "billing account" om man överstiger gratisgränsen.
Vi kommer sätta upp detta hos oss så vi tar hand om kostnaden gentemot Google, och överför den sedan direkt till er som använder den, så slipper ni sätta upp API-nycklar och liknande. Vår uppskattning är i dagsläget att kostanden för API-användandet kommer uppgå till ungefär 4 000 kr totalt för alla sidor, men vi kommer gå ut med information om vår uppskattning är fel.
I dagsläget finns det inga bra alternativ till Google Maps, tyvärr, så om vi vill fortsätta använda kartor så måste vi betala för det.