Marknadsdatabasen 2 - En vecka kvar!

2018-02-19
Nu är det bara en vecka kvar innan lanseringen av Marknadsdatabasen 2, så här kommer en sista statusrapport över läget.
ScreenShot2018-02-19at114048
Sedan förra uppdateringen så har antalet adresser i MdB2 ökat med över 100 000 adresser, dock så har antalet adresser i MdB1 ökat med ännu fler, så det är fortfarande en stor skillnad mellan de båda databaserna.
Den här grafen tar inte hänsyn till eventuella dubbletter i MdB1, men MdB2 kan inte innehålla dubbletter så det finns möjlighet att skillnaden är mindre än vad som syns här.
Ser man närmre på datat i MdB2 så kommer det från dessa Stadsnät, vilket är de som är mer eller mindre "klara" inför lanseringen. Men som ni ser så saknas det ännu en hel del Stadsnät i MdB2. On ni är rödmarkerade i listan så kommer en hel del Tjänsteleverantörer bli ledsna på er på måndag, samt att om ni har valt att enbart verifierade adresser får beställa i Tjänsteguiden så kommer ingen kunna beställa tjänster hos er från och med måndag
ScreenShot2018-02-19at115848