Automatisk avkänning i MdB2-import

2018-02-23
Sundbybergs_Stadsnat__Marknadsdatabasen_2
En liten uppdatering så ni inte blir förvånade, en nyhet i importformuläret för MdB2 är att ni inte längre kan välja separationstecken, text-encoding eller om man ska ignorera första raden. Det är för att vi lagt in en funktion som känner av allt det automatiskt för att undvika onödiga fel och supportärenden. Så det enda ni måste avgöra nu är om databasen ska tömmas vid import, om ni vill "tvätta" adresserna eller om ni bara vill validera filen.
En del av er har felaktig encoding i MdB2 i dagsläget, så för er uppmanar vi er att göra en ny import och tömma databasen så ska det bli korrekt.