chat

Documentation

SMS

Avsändare

Avsändaren kan vara högst 11 tecken lång och enbart innehålla bokstäverna a-z, A-Z och 0-9.

Här anger du standard-avsändare när SMS-funktionen används av andra funktioner på sidan, annars anges avsändaren i den mottagarlista du skapar