question

Documentation

Frågeformulär

Rubrik

Här anger du enkätens titel eller namn

Text

Här skriver du in en presentationstext för enkäten, eventuella villkor med mera.

Bild

well
Ladda upp en bild eller välj en ikon som visas tillsammans med presentationstexten.
Bilden ska vara i jpg, png eller gif-format och behöver inte storleksanpassas (systemet gör det med automatik)

Access

Välj om enkäten ska vara offentlig eller privat. Offenlig menas att den listas, ev tillsammans med andra aktiva enkäter, under adressen ..../quiz.
Med Privat menas att den inte listas, utan kan endast nås via en länk.

Typ

Ange om enkäten också är en tävling.