Hoppa direkt till innehåll
question

Documentation

Frågeformulär

Frågeformulär

Atlas har en färdig modul för att genomföra webbenkäter av olika slag, marknadsundersökningar, nöjd kund, after sales, intresseanmälningar, upprop eller frågeformulär kopplade till reklampristävling.
Modulen heter Frågeformulär (Quiz) och består av tre delar; en administrativ vy för att skapa enkäter, en publik vy för besökarna att fylla i sina svar samt en resultatdel för administratörerna.
Du kan t.ex. ha en banner med tävlingar på förstasidan eller länka till enkäter på områdessidor.
Ovan ser du frågeformulär-modulens förstasida. Du kan lägga till en egen text i vänsterspalten och ser alla dina enkäter och tävlingar under quizzes i högerspalten.
I admin, klicka på modulen Frågeformulär. Klicka på Lägg till för att skapa ny enkät/tävling.
 1. Befintliga enkäter/tävlingar.
 2. Klicka på Lägg till för att skapa ny.
Du får då upp följande sida:
 1. Rubrik
 2. Beskrivande text
 3. Börjar. Här anger du startdatum för enkäten/tävlingen
 4. Stopp. Här anger du slutdatum
 5. Lägg till bild
 6. Access. Offentlig anger att enkäten ska visas på startsidan för frågeformulär. Väljer du privat är den dold på startsidan men kan länkas till om du t.ex. vill att den endast ska visas på en speciell områdessida (kopiera enkätens URL).
 7. Typ. Här anger du om du vill skapa en enkät eller tävling.
När du är klar, klicka på uppdatera. Du kan nu lägga till frågor till enkäten.
 1. Klicka på Lägg till för att lägga till ny fråga. Du väljer även på vilket sätt svaren ska ges. Väljer du radio kommer svaren upp som klickbara knappar där endast ett svarsalternativ kan väljas. Väljer du checkbox kan flera svarsalternativ väljas. Väljer du textruta kan svar anges i fritext.
 2. Klicka på + för att lägga till ett valbart svar på en fråga. T.ex: Bra, Vet ej etc. Du kan även klicka i Correct i det rätta svaret om det gäller en tävling.
 3. Dra i handtaget för att sortera frågorna i den ordning du vill ha dem.

Offentlig vy

När du är klar med enkäten/tävlingen kan du klicka på Offentlig vy under Länkar i högerspalten för att se enkäten som den visas publikt.

Svar

Klicka på Svar för att se resultaten av enkäten. Alla alternativfrågor redovisas sammanställt i diagramform och alla textfälts-svar listas i resultatvyn.