Online dokumentation
stop

Documentation

Driftstatus

Rubrik

Ange en kort rubrik där det framgår vad det berör, till exempel: "Kabelbrott på Linneagatan - Kullagränd".

Text

Beskriv händels, vad som berörs och lösningen. Du kan i efterhand gå in och komplettera denna information med aktuella rapporter.

Ikon

nostopalertyelloworangesadredgrayokgrayunknowninfostopwrenchnotedig
Välj ikon som visas i samband med listningen. När stoppdatumet är passerat så ändras den valda ikonen till den gröna ikonen med bocken.

Ett gott råd:
Definiera vilka ikoner ni vill använda och vad de betyder, t ex:

Red Alert = Akut driftstopp
Varningstrianger = Driftstörning
Gul eller röd knapp = Planerat arbete
Blått i = Informationsmeddelande

Typ

Välj typ av driftinformation, du kan välja från förvalen i populistan eller lägga till egna. Typ av meddelande visas i samband med meddelandet.

Driftstörning börjar

calendar
Sätt startid för meddelandet. Är det en planerad åtgärd i framtiden väljer du det i kalenderikonen eller skriver in det i fältet. Ikonen med den nedåtriktade pilen sätter datum och tid till just nu.

Driftstörning slutar

calendar
Stopptiden anger när driftsmeddelandet inte är aktuell längre. När stopptiden passerat sätts ikonen till Färdig och meddelandet tas bort från Aktuell Drifstatus, men finns kvar i listan.

Val

Kryssa i "Sluttid är förväntad" om det är en beräknad, preliminär sluttid. Så länge denna rutad är ikryssad anses inte meddelandet inaktuellt även om stopptiden passerat. Först när du avmarkerar "Sluttid är förväntad" avslutas ärendet.
#inlineditbutton