frames

Documentation

Lokaler

Lokalbeteckning enligt skatteverket

Lägenhetsnummer enligt Lantmäteriet. Används för att tillsammans med en adress identifiera en unik access. I fallet när kund vill beställa tjänster kan de inte aktiveras hos KO utan att TL har fastställt vilket AccessID kunden har. Genom att unikt identifiera lägenheten med mduApartmentNumber eller mduDistinguisher kan TL fastställa exakt vilken access som skall aktiveras