mail

Documentation

Mailarkiv
Exportera mail

Om du vill exportera de mail som skickats så kan du använda Atlas normala export-funktion för databasen, men problemet då är att varje "ursprung" har datat i ett speciellt format då datafälten i formulären skiljer sig mellan ursprung.
Om du däremot klickar på Avancerati sökfunktionen och väljer ett ursprung och sen klickar på Skicka så ser du bara mailen från det ursprunget, samt en "Export"-knapp längst nere till vänster på sidan, klickar du på den så får du ut alla mailen som sökningen avser som en tabbseparerad textfil som du enkelt kan öppna i ett spreadsheet program (som Excel eller Numbers)