Hoppa direkt till innehåll

Remiss Tjänsteguiden 6

2022-10-03
Då vi inte har haft någon Användarträff på allt för länge så har utvecklingen av nästa version av Tjänsteguiden gått lite långsammare än normalt, men nu kan vi äntligen presentera den första remissen av Tjänsteguiden 6
Vårt fokus på Tjänsteguiden 6 har legat på användarupplevelsen, design, utseende och profilering. Vi har kontinuerligt uppdaterat funktioner i Tjänsteguiden 5 medan den sett likadan ut sedan den lanserades. I och med nästa version så är det fokus på en ansiktslyft och modernisering av den profilering som Tjänsteguiden erbjuder både Stadsnät och Tjänsteleverantörer.

Rutor

I ett led av moderniseringen av utseendet på Tjänsteguiden så har formspråket i större del baserats på rutor och plattor. Detta för att "click to action" eller banners och funktioner ska ha likvärdig stil och form. Det är också ett sätt att separera innehåll, information och funktion på ett sätt som gör det tydligare för besökaren

Förstasidan

Den gamla förstasidan för privatpersoner hade redan rutor/plattor men med dagens designspråk känns den lite för rörig och spretig som standardutförande, så nya förstasidan kommer - som standard - ha en mycket lugnare och mer enhetlig design. Fokus är på en mer levande uppdelning av information och prioritet och ni som Stadsnät kan själva påverka ordning, innehåll och storlek på varje enhet.
Bilden till höger visar standardutförandet så som vi har tänkt det. Telefoni är borta och har i nuvarande läge ersatts med smarta hem-tjänster. Vi ska dock kontrollera vilken kategorii som är mer använd på flest stadsnät så detta inte leder till en tom sida. Admin kommer ha full kontroll över dessa rutor (efter att ha skapat en lokal kopia) och dess rubriker, länkar, färger och bilder. Förstasidan är indelad i fem kolumner, och en ruta kan vara 1-5 kolumner bred och 1-2 rader hög. I standardutförandet är internet-plattan 3 bred och 2 hög medan annonsplattan är 5 bred och 2 hög. Sedan kan admin bestämma att en erbjudanderuta ska vara 3 bred eller 2 bred till exempel. Sedan kan man dra-och-släppa dessa i den ordning man tycker passar bäst.
Annons- och erbjudanderutorna som admin skapar väljer i sin tur innehåll slumpmässigt från tillgängligt innehåll medan admin avgör hur många rutor det är och vart dom är placerade via en ny funktion under AtlasCMSTjänsteguidenFörstasidan

Navigering

Även här så är det rutor med en tydlig första rad med alla målgrupper samt kundvagnen, sedan en rad med kategorier för vald målgrupp. Detta skapar en tydlig navigering för besökaren

Kategorilistning

När man tidigare klickade på internet för privatpersoner så möttes man av en vägg av Tjänsteleverantörs-banners, i nästa version finns dessa banners kvar men alla tjänster är utfällda så man slipper en massa extra klick.

Tjänst i listan

Det nya utseendet för tjänster i listan sparar det som var bra med TG5 och introducerar en lite mer harmonisk uppställning av information som gör det enklare att jämföra tjänsters olika värden, men behåller priset i knappen för att beställa. Tjänsteleverantörers logotyp är också nu flyttad till tjänsteplattan i listan istället för i bannern ovanför

Filtrering

Det är en rätt liten del av besökare som använder filtreringsfunktionen, och en rätt stor del av de som använder den misstänker vi är Stadsnätets kundtjänst själva för att skapa länkar att skicka till kund. Så den funktionen måste vara kvar, men är dold under en knapp. När man klickar så fälls ett filtreringsformulär ut med lite förändrade val. Nu kan besökaren filtrera på hastighet, pris och jämförspris i ett spann, istället för att välja enbart ett värde i listan. Så man kan söka på tjänster som har en hastighet mellan 100 och 250 mbit och som kostar mellan 150 och 450 kronor till exempel.

Tjänstebeskrivning

Förutom några mindre designjusteringar för att passa in i övrigt designspråk så är tjäntsebeskrivningen sig lik som innan. Det är lite mer information som visas i datarutan för en mer komplett överblick

TV

TV-delen i Tjänsteguiden är en mycket omtalad och diskuterad avdelning. I vår remiss för TG6 så är ingen funktion förändrad men det är några mindre designförändringar. Vi vill väldigt gärna ha en öppen dialog om TV-delen och dess utmaningar. Vi gick ut med information om hur TL och KO får översikt över sitt TV-utbud och eventuella problem med det men tyvärr så har ingen större förändring ännu skett och många nät har fortfarande bristfällig information och uppsättnings av tjänster för att Öppen-TV ska presenteras korrekt för besökaren.

Tjänsteväljaren

En del som har funnits i Tjänsteguiden sedan version två är "Tjänsteväljaren", den del man kommer till när man klickar på "Vill du hjälp att välja tjänst". Den är också oförändrad i den här remissen, men vår fråga här är om den borde tas bort helt. Den är byggt kring tanken av Triple Play, man ska välja en internettjänst, en telefonitjänst och en TV-tjänst, men vi tvivlar lite på att det är så besökarna väljer tjänster, så frågan är om den delen ska tas bort eller helt byggas om med nytt fokus?
Hur ser Tjänsteväljarens framtid ut?
Med filterfunktionen mer flexibel än tidigare, behöver vi Tjänsteväljaren längre?
9 har röstat

Beta

NOV 2022
1
Den nya designen är tillgänglig idag via documentation Betaläge och remissperioden pågår till 1 november då vi återkommer med en uppdatering och sammanställning av den feedback vi har fått. Använd supportloggen för feedback eller kommentera den här artikeln för en öppen diskussion