avtal
Allmänna avtal och regler

Här är några av de avtal och branschöverenskommelser som vi hänvisar till.
Allmänna leveransvillkor för grafiska presentationer
Utarbetat 2002 av Grafiska Företagens Förbund, Annonsörsföreningen, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Svergies Reklamförbund och Sveriges Tidskrifter.
Etiska regler 2005. Annonsörsföreningen och Sveriges Reklamförbund
Rekommendationer och avtalsmall för samarbete mellan annonsör (reklamköpare) och reklamproducent Framtagen av Sveriges Annonsörer och Sveriges Reklamförbund, rev 2008.
Annonsörsföreningen och Sveriges Reklamförbunds rekommendationer för val av reklambyrå med hjälp av tävlingar (pitch) 2004
Nya marknadsföringslagen Läs mer om vad som är nytt.
Upphovsrättslagen Läs mer om vad den innebär.
#inlineditbutton