Webbtillgänglighetslagen, uppdatering

2020-12-16
Uppdatering av läget för hur Atlas CMS följer Webbtillgänglighetslagens rekommendationer
Webbtillgänglighetslagen följer WCAG's rekommendationer och är anpassade av Webbdirektivet, här kommer en uppdatering av vilka förändringar vi gjort för att följa direktivet. Det är en uppföljning av den tidigare texten om Webbtillgänglighetslagen
Vi kommer här bara ta upp de punkter som inte hade en grön bock i förra artikeln
Atlas CMS och Webbtillgänglighetslagen

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Status ok Vi har jobbat hårt med att uppdatera den generella koden för Atlas CMS så att delar är korrekt markerade. Det är dock värt att nämna att en del av en sidas uppbyggnad består av Sitens egna design-fil som också bör uppdateras. Det är inget vi kan göra "globalt" utan behöver göras per sida och är förenat med en kostnad. Så om ni känner att ni vill ha en moderna kod för er sida i enlighet med lagen, och kanske även en ny design eller uppfräschning, hör av er.

1.3.3 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Status ok Efter genomgång känner vi oss säkra på att vi följer den här rekommendationen

1.3.4 Skapa en design som fungerar oavsett skärmens riktning

Status ok Se punkt 1.3.1 ovan, vi har fullt stöd för att hantera alla skärmstorlekar och riktningar, men det kan finnas behov av anpassning per webbplats.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden

Status ok Vi har skapat kontroller för admins att ange vd ett fälts sytfe är och hur det ska automatiskt fyllas i till exempel.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

Status okEn del av detta var Anslutamotorn, men det har vi åtgärdat

1.4.4 Se till att text går att förstora utan problem

Status okVi har inte hittat något område där Atlas har problem med detta.

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

Status okVi har inte hittat något område där Atlas har ett problem med detta.

1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla

Status att göraDetta är något vi fortsätter undersöka än så länge

2.4.1 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Status okDet jobb vi gjort med kodmärkning har underlättat detta avsevärt, men samma som i punkt 1.3.1 så kan det finnas lokala förändringar som kan behövas

2.4.3 Gör en logisk tab-ordning

Status okVi har gjort ett par förändringar, bland annat för flikar och olika typer av knappar för att se till att vi följer den här punkten

2.5.3 Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller

Status att göraStatus här är oförändrat sedan senaste artikeln

3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till

Status att göraStatus här är oförändrat sedan senaste artikeln

4.1.1 Se till att koden validerar

Status okEn del av vår arbetsinsats har varit att just gå igenom valideringen av koden i samband med förändringar.

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Status okI och med att punkt 1.3.1 följs så bra det går så hjälper det även den här punkten