Ramnäs Bruk

ramlogoweb2
Ramnäs Bruk på gränsen till Bergslagen är en doldis för de flesta. Ändå är det ett historiskt järnbruk från 1500-talet som sedan 1870-talet specialiserat sig på ankarkätting.

Till en början handlade det om fartygskätting till de växande handelsflottorna. Idag är det offshoreindustrin som är den huvudsakliga kundsegmentet. Ankarkättning är kritisk för oljeriggar. Ramnäs Bruk är välkänt över hela världen och har ett grundmurat gott rykte.
Men som så många industriföretag började man uppleva en allt ökande konkurrens från lågprisländer som tog andelar. Och som så många industriföretag så marknadsförde man traditionellt vad man gör, stålkvaliteter, kvalitetskontroller och tillverkningsprocesser. Precis som alla konkurrenter gjorde.
Efter en del research i form av kundintervjuer och möten med olika befattningshavare i organisationen, konsteterade vi att Ramnäs Bruk borde fokusera på den viktigaste kundnyttan i sin marknadsföring istället för bara stålkvaliteter.
När havet kokar
Ett ökande antal allvarliga orkaner visade vägen. Krafiga orkaner som kan nå vindstyrkor på uppåt 300 km/h och förstör allt i sin väg. En oljerigg har inte mycket att sätta emot och många av dem slits loss från sina förtöjningar. Det är nu som stålkvaliteter och tillverkningsprocesser visar sitt ansikte. Inga riggar som använde Ramnäs ankarkätting slets loss. De stod pall orkanernas ursinne. Budskapet var klart.
ramprint
Ramnäs Offshore Safety
Ankarkätting från Ramnäs Bruk håller hög kvalitet, har lång livslängd och står pall för rytande orkaner ute på världshaven. Men orkanerna är trots det inte den värsta påfrestningen ute till havs, utan det är havet självt. Tidens tand och korrosionen bryter ner stålet. En genomgripande genomgång av en norsk oljerigg visade att Ramnäs stödankarkätting var helt felfri efter 12 års kontinuerlig användning och har betydligt längre livslängd än konkurrenternas.
ramdvd
Klicka på bilden för att se filmen "Offshore Safety".
#inlineditbutton