Ett arbetsrum på webben

Untitled-1
Ett Projektrum är mångsidigt och kan användas på olika sätt av olika grupper. Ibland som ett dokumentarkiv, ibland som en plats för projektstyrning och aktiviteter och ibland för att föra diskussioner. Eller kombinationer därav.
kanbanview
i en Kanban-inspirerad Processöversikt visas alla uppgifter i projektet. I Inkorgen (Backlog) finns idéer, förslag och förfrågningar. Dessa kan när de prioriters dras ner till Att Göra och ges en eller fler ansvariga ägare samt en deadline. Den ansvarige drar ner aktiviteten till Aktiv när uppgiften är under utförande. När den ansvarige är klar dras den till Leveransklar. Och när den godkänts till Färdig.
Det här är mötesplatsen på nätet där arbetsgruppens alla Att Göra-uppgifter finns, alla dokument, alla diskussioner och kommentarer. Öppet 24 timmar om dygnet och var och en deltar när det passar bäst.

Problemet med att samla människor till möten känner alla till. Det är alltid några som inte kan eller som får förhinder, andra som kommer till mötet med gamla protokoll och underlag och som missat det senaste mailutskicket du gjorde.
Lösningen är ett Projektrum på nätet. Det är ett utmärkt komplement till alla möten och minskar behovet av fysiska träffar. I Projektrummet finns allt som är aktuellt för arbetsgruppen. Senaste versionerna av dokument, protokoll, bilder och ritningar. Uppdaterad aktivitetslista med deadlines och ansvariga personer, diskussioner, idéer, notiser och kommentarer. Projektrummet påminner automatiskt alla deltagare via mail när uppdateringar sker. När du skapar en ny Att Göra för någon så får denne ett mail om uppgiften. Alla kan kommentera och Projektrummet fungerar som en aktiv mötesplats, när det passar var och en.
icons_proj
Vi har sett flera exempel på att Projektrummet har kunnat minska behovet av fysiska möten. Där man istället har ett telefonmöte och går igenom det som är aktuellt i Projektrummet via telefon. Prickar av aktiviteter och lägger till nya. Ett sådant Projektrum är en levande agenda och protokoll för arbetsgruppen.
project
Projektrummet - onlinemötet mellan mötena
I Atlas webblösningar ingår möjligheten att skapa ett eller fler Projektrum. Administratören bjuder in interna medarbetare och samarbetspartners som fysisk kan finnas utspridda över hela världen. Projektrummet är självklart stängt för de som inte har access.
#inlineditbutton