Anmälan och avtal

register
Avtalen kan utformas så att de endast gäller om villaområdet kommer upp i en viss procentsats inom visst antal år
ruta31
Kunderna anmäler sig och tecknar avtal
Kunden anmäler sig via webben och knyter anmälan till en fastighetsbeteckning i databasen. Avtal skickas ut. Det anordnas informationsträffar i området och informationsmaterial skickas ut. Aktuell information för respektive område finns på webben.
Nästa bild Nästa bild