Tre Workshops för stadsnät

tema2017-2-1000
Dags för höstens SWAT. Vårt fokus denna höst är att se till att Anslutamotorn 3 och Marknadsdatabasen 2 kan gå live. Det finns stadsnät som i stort sett är klara för lansering, det finns de som arbetar på det. Och det finns andra som inte börjat eller kanske inte ens vet om vad som är på gång. Vi behöver få med alla på banan och komma i fas.
Uppgraderingen av Anslutamotorn och Marknadsdatabasen är inte optioner, utan den dag vi lanserar så ersätter de nuvarande versioner för alla. Besluten om dessa uppgraderingar har tagits vid tidigare användarträffar

Hands On

För att alla ska ha chansen att hamna rätt inför lanseringen tänker vi använda höstens användarträff till det. Att handgripligen hjälpa till, svara på frågor och lösa eventuella problem så att alla kan känna sig trygga inför lanseringen.

Tre SWAT Workshops

Vi vet att inte alla har möjlighet att komma till vår Användarträff i Solna. Därför kommer vi att göra lite annorlunda denna höst. Vi kommer ut närmare dig och delar upp träffen i tre endags workshops, i Stockholm, Jönköping och Örnsköldsvik.