Mer än Powerpoint: Det Goda Livet

Det Goda Livet i Norrköping
Uppdragsgivare: Norrköpings kommun
norrkopingtv
 
Norrköpings kommun gav oss i uppdrag att göra en filmproduktion vars syfte var att användas som en introduktion, en mindsetting, vid olika möten, besök och träffar. Filmen fick inte vara för lång men skulle beskriva kommunens vision om det goda livet i Norrköping.
 
Det goda livet i Norrköping omfattar hela livet och alla åldrar. Boende, aktiviteter, samhällsservice, kultur, näringsliv, utbildning, förverkligande, idéer, omsorg, hälsa, fritid, nöjen, stadsmiljö, kommunikationer och allt annat som behövs för att livet i en stad ska vara gott. Vi valde att förmedla en känsla av det goda livet i Norrköping under en dag på 9 minuter.
#inlineditbutton