Vad är Kanban?

tavla
Kanbantavlan organiseras utifrån den process den ska stödja.
prokanban
På den digitala kanbantavlan i Projektrummet är objekten organiserade vertikalt istället för horisontellt.
Kanban är en processhanteringsmetod som kommer från Toyota och Japan. Man kan kalla den för en förenklad Scrum-modell för att visualisera och fysiskt hantera en process. Metoden är flexibel och lättanvänd och kan användas på många olika typer av processer.
project-kanban-004-640x230

Backlog - Inkorg

Kanbantavlan är det centrala arbetsverktyget (fysiskt eller digitalt). Den är indelad i olika processkritiska faser, kolumner, som kan variera, beroende på typ av process. Den vänstra kolumnen kallas oftast Backlog eller Inkorg. Där hamnar alla förfrågningar, önskemål, idéer, förslag eller tankar på vad som kan eller bör göras.

Att Göra

Projektledare eller processteamet gör prioriteringar och flyttar objekt från Inkorgen till Att Göra. Samtidigt görs en resurs- och tidsbedömning för genomförandet (och andra kriterier) samt ansvarig för genomförandet utses. Att Göra-kolumnen kan ses som arbetsordrar som ska utföras.

Pågående

När ansvariga arbetar med arbetsuppgiften flyttas den till Pågående. Detta för att visualisera att den är under verkställande. Arbetsuppgiften kan under resans gång fyllas på med relevant information och status.

Leveransklar

När ansvarige flyttar uppgiften till Leveransklar signaleras att den är avklarad, enligt utföraren som tar sig an nästa arbetsuppgift från Att Göra-kolumnen.

Färdig

Om projektledaren finner att arbetsuppgiften har genomförts på ett korrekt sätt, efter att den validerats eller testats, så flyttas den till Färdig.
Rubrikerna för respektive kolumn kan variera beroende på vilken typ av process det handlar om. Från början användes en fysisk tavla på vilken man satte upp kort för varje uppgift och skriv in infromation på korten vartefter de flyttades i processen. En typisk Kanban-tavla är ett whiteboard med notisar. Eller en digital lösning som i vårt Projektrum.
#inlineditbutton