Inbyggt Supportsystem

support
Inbyggt Supportsystem
Atlas kommer med ett inbyggt supportsystem. Från vilken sida som helst kan du logga ett ärende i systemet så hamnar det i supportkön och tas hand om så fort som möjligt. Alla svar sparas i systemet och du kan följa ärendet tills det markeras som avklarat. Loggen sparas för senare referens och gör det möjligt att gå tillbaka till vad som har sagts. Detta ersätter alla dom mail som hamnar i folks inkorgar och sen försvinner, även om alla inlägg och kommentarer även skickas som mail till dom som är inblandade.
#inlineditbutton