Skissen

En ny webb börjar med en skiss, en tanke om hur den ska se ut eller fungera. En kravlista tas fram, funktioner och moduler som behövs som antingen redan finns eller måste utvecklas. Vi kan hjälpa er i den här processen eller så är ni redan klara med den biten och behöver feedback från oss vad som kan göras och hur det kan göras.

Utvecklingen

Utifrån era behov tar vi fram en utvecklingsserver, samtidigt som vi jobbar med funktion och design så får ni utbildning i systemet så ni kan börja fylla på med innehåll. Utseendet och funktionerna kan testas och modifieras efter behov.

Lansering

När allt innehåll är på plats och utbildningen är klar så är sidan färdig att lanseras efter ett leveransgodkännande från er. Ni får då kontinuerlig support via supportloggen som är inbyggt i systemet. En hemsidas utveckling tar dock aldrig slut och vi är med er när det finns behov av att växa eller förändra sidan.

Atlas CMS

Atlas är en svensk plattform byggd på öppna standarder och levereras som en molntjänst till våra kunder, så ingen investering av varken hårdvara eller mjukvara behövs.