En fabrik för stadsnät

sfweb
Stadsnätsfabriken drivs av Svenska Stadsnätsföreningen och är ett projekt för ökad konkurrenskraft genom samordning, samverkan, harmonisering, effektivitet och automation.
Fler och fler stadsnät började använda Stadsnätswebben från eklundh.com. Det gjorde att vi kunde börja utveckla smarta applikationer och dataflöden mellan webbarna och en bakomliggande webbsajt som effektiviserade webblösningarna ytterligare. Den bakomliggande lösningen heter idag Stadsnätsfabriken och är en nationell knutpunkt för samordning och effektivisering.

Stadsnätsfabriken är idag navet i en webbstruktur som sträcker sig från Jokkmokk i norr till Trelleborg i söder. Den omfattar mer än 60 Stadsnätswebbar som lever sitt lokala liv, men har viktiga flöden kopplade till Stadsnätsfabriken.
Stadsnäten har tillsammans ett 100-tal tjänsteleverantörer som administrerar över 250 tjänster och över 7.000 olika tjänsteerbjudanden. De loggar numera in på Stadsnätsfabrikens webb och kan administrera, skjuta ut sina tjänster och tjänsteinformation samt sina kampanjerbjudanden till samtliga anslutna stadsnätswebbar. Med ett klick blir 5, 15 eller 50 webbsidor runt om i landet uppdaterade.
apps
Navet i systemet är webbportalen Stadsnätsfabriken där flera unika webbapplikationer kopplar samman ett 100-tal tjänsteleverantörer och ett 60-tal stadsnät med flöden av tjänster, kampanjer, marknadsinformation, kontaktadresser, statistik m m. Standardisering och automation har gjort stadsnätssverige effektivare.
Stadsnäten uppdaterar en gemensam marknadsdatabas med sina anslutna fastigheter och kommande anslutningar så att tjänsteleverantörerna enkelt kan hämta ut denna information för sin egen marknadsbearbetning.
För att driva anslutningsprocessen har vi utvecklat ett stöd kallat Anslutamotorn. Det gör det möjligt att exponera t ex anslutningsbara villaområden, ta emot intresseanmälningar från fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera och driva anslutaprocessen hela vägen till uppkopplad och klar.
#inlineditbutton