Är du klar över vad webben ska uträtta?

En företags- eller organisationswebb ska naturligtvis vara ett effektivt stöd för verksamheten. Det är en av dina viktigaste medarbetare. Mångsidig, flexibel och alltid vaken. En befattningsbeskrivning för webben behövs för att veta om den lever upp till sina mål och syften. Och du behöver regelbundet ha utvecklingssamtal med den för att justera, korrigera, förändra och utveckla arbetsuppgifterna.

Likaväl som du gör en omsorgsfull kravspecifikation när du ska nyanställa, så gör du en motsvarande kravspecifikation för webben. Webben är en medarbetare som arbetar outtröttligt dygnet runt och över hela landet eller världen. Han är informatör, säljare, problemlösare, utbildare, processdrivare, ordermottagare, rådgivare och administratör av allehanda funktioner och databaser. Han hanterar beställningar, supportärenden, bokningar, intressanmälningar, förfrågningar och dokument med mera.
Webben är dessutom i hög grad ditt ansikte utåt och spelar därför en viktig roll i din varumärkesbyggnad och din relation och interaktion med dina kunder och omvärld. Lever den upp till den bild du vill att besökarna ska uppfatta och den vision och budskap du vill förmedla?
Har du inte en färdig kravspecifikation/arbetsbeskrivning kan vi medverka till att ta fram en. Den är ett bra verktyg för alla parter som ska vara involverade i webben.
#inlineditbutton