Stadsnätswebben.
Webbportalen för öppna stadsnätRamavtal med SSNf, Svenska Stadsnätsföreningen
Stadsnätswebben ingår i det ramavtal som vi tecknat med Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf. Den används för närvarande av mer än 60 stadsnät runt om i landet.

Mer information på Stadsnätsfabriken.
 

Se några exempel på Stadsnätswebbar nedan:
Stadsnätswebben har utvecklats under de senaste dryga tio åren tillsammans med stadsnät och tjänsteleverantörer samt respons från kunder och användare. Den används av ett sextiotal stora och små stadsnät från Pajala till Trelleborg.
snftv

Profilering av stadsnätet

I en värld av ständigt ökande konkurrens är webben det viktigaste fönstret och verktyget för varje stadsnät. Stadsnätswebben kan designas precis som du vill ha den och du har full kontroll över allt innehåll. Den levereras med standardinformation som vi vet efterfrågas, ett innehåll som du enkelt kan redigera och förändra.
webbar

Ett attraktivt tjänsteinnehåll

Med Tjänsteguiden har du ett alltid uppdaterat tjänsteinnehåll och intressanta kampanjer på webben. Den sköts helt av tjänsteleverantörerna och ger besökarna en jämförbar och konsumentriktig information.
ansluta

En vaken säljare dygnet runt

Med Anslutamotorn får du ett flexibelt och effektivt verktyg för nyetablering, förtätning och kampanjområden. Den hanterar och strukturerar intresseanmälningar från alla kundkategorier och ger dem en informationsplats på webben. Den har ett inbyggt system för att planera anslutaprocessen för varje objekt eller villaområde.

Smidig kommunikation med dina tjänsteleverantörer

Marknadsdatabasen är en standardiserad adressdatanas för anslutna adresser. Tanka in dina data så att dina tjänsteleverantörer kan hämta ut adressinformation för sin marknadsbearbetning.
Stadsnätswebben
en helintegrerad webbportal för öppna stadsnät
  • Innehåller standardinformation om öppna stadsnät som kan redigeras
  • Full kontroll över allt innehåll
  • Designas enligt dina önskemål
  • Utbildning och Support ingår
  • Du behöver inte investera i någon hårdvara, webben driftas hos oss
  • Leveranstid ca 3-6 veckor
Pris: 100.000 kr (engångsbelopp) + drift/hosting 750 kr/mån

Fakta
Atlas CMS som är en s k Web 2.0-lösning, bygger på öppna industristandarder som PHP, AJAX, Javascript, JQuery, MySQL, CSS, Apache webserver och data kan synkroniseras, importeras och exporteras via XML eller speciella API:n. Atlas är plattformsoberoende och fungerar i alla moderna webbläsare i Windows, MacOSX och Linux.
 
Användargränssnitt
En Atlaswebb är enkel att administrera och redigera. All administration sker via en vanlig webbläsare och en Internetanslutning. Inga speciella kunskaper om HTML eller serverscript erfordras, merparten av den löpande redigeringen sker via formulär direkt på den webbsida man vill arbeta med.
 
Design
Webben kan i princip ges den utformning du vill ha och anpassas till företagets grafiska profil.
 
Öppna API:er
Öppna API finns till både Tjänsteguiden, Marknadsdatabasen och Anslutamotorn för den som vill automatisera dataflödet.
 
Leveranstid
En utvecklingsserver kan vara uppe inom ett par veckor och en färdig webb inom 4-8 veckor.
 
Hosting
Webben hostas av eklundh.com så du behöver inte investera i någon hårdvara. Du betalar en månatlig hostingkostnad för drift, backup och Internetaccess.
 
Uppdateringar
Löpande uppdateringar och uppgraderingar av de webbmoduler du använder ingår i den avgift du betalar. Du kan själv vara med och påverka utvecklingsarbetet.
 
Utbildning och Support
Kostnadsfri utbildning ingår med varje leverans. Därtill kan ytterligare utbildningstillfällen köpas vid behöv. Efter leverans ingår kostnadsfri support via online ärendehanteringssystemet SupportLoggen.
#inlineditbutton